İzmir Kürtaj Ücretleri

İzmir Kürtaj Ücretleri

Kürtaj Öncesi Hazırlık Aşamaları Nelerdir?
Kürtaj Öncesi Hazırlık Aşamaları Nelerdir?
Kürtaj öncesi hazırlık aşamaları konusunda hasta ve jinekolog tüm detaylar ile ilgili işbirliği içinde olmalıdır. Kürtaj ister gebelik sonlandırmak için, ister kadın hastalıkları nedeni ile yapılacak müdahale için olsun, kürtaj öncesi hazırlık çok dikkat edilmesi gereken önemli bir dönemdir. Bu süre içinde doktorun tavsiyeleri ve vereceği yapılması gerekenler listesine kesinlikle uyulması gerekir. Hastanın sağlığı ve kürtaj operasyonunun normal şartlarda geçmesi için bu iş birlği içinde olma durumu şarttır.

Kürtaj öncesi onay verilmesi gerekli midir?
Kürtaj öncesi hazırlık dönemi için öncelikle kürtajın kabul edilmiş yasal sınırlar içinde olup olmadığını netleştirmek üzere, doktor tarafından vajinal ultrason ile bir muayene yapılır. Ülkemizde kabul edilmiş yasal süre olarak gebelik süresi kürtaj için 10 haftanın altında olmalıdır ve gebeliği sonladırmak üzere yapılacak kürtaj işlemi için işlem öncesinde kadın evli ise eşinin, evli değilse kendisinin, 18 yaşından küçük ise de ailesinin onayı alınmalıdır. Eğer gebelik sonlandırılması bir rahatsızlıktan dolayı yapılacak ise de heyet onayı gerekir. Gebelik 10 haftadan daha fazla ise, ancak gebelikte anne adayının ya da bebeğin durumu hayati risk taşıyor ise, yine heyet raporu ve aile izinleri alınarak ancak kürtaj operasyonu yapılabilir. Kürtaj işlemi öncesinde durum değerlendirilmesi yapılarak gerekli taraflardan onay alınması konusu kesinlikle atlanmamalıdır. Tabipler Birliği tarafından bu işlemlerin detayları takip edilir.

Kürtaj operasyonunun kabul edilmiş yasal sınırlar dahilinde yapılması için hastalara ve onay gerektiren durumlarda üçüncü kişilere imza atmaları için verilmesi gereken onay belgesinde gebeliğin kaç haftalık olduğu, kürtajın belli olası riskleri, kürtaj sırasında tercih edilecek anestezi şekli belirtilmektedir. Hasta ve hekim arasında gizli kalacak bu onay belgesi, hasta hakları nedeniyle kesinlikle saklı tutulur.

Kürtaj öncesi bir muayene yapılır mı?
Kürtaj öncesi hazırlık için doktor tarafından yapılacak olan vajinal ultrason muayenesinde hastanın rahim içi, yumurtalıklarının durumu, vajinal yapısı da değerlendirilir. Bu vajinal muayene sayesinde dış gebelik olup olmadığı, yumurtalarda kist oluşup oluşmadığı ve rahimin anatomik yapısı konusunda net şekilde bilgi elde edilir. Bu şekilde kürtaj işlemi sırasında sorun yaşanması riski en aza indirgenir.

Kürtaj operasyonu sırasında anestezi yapılır mı?
Kürtaj öncesi hazırlık sırasında, kürtaj işlemi yapılırken doktor ve hasta tarafından birlikte tercih edilecek anestezi yöntemi de belirlenir. Genel anestezi yapılacaksa, hastanın kürtaj işleminden 6 saat öncesinden itibaren yeme ve içmeyi kesmesi gerekir. Su bile içilmemelidir. Hastanın midesinin boş olması, operasyon sonrasında midede yanma, bulantı, şişkinlik gibi sorunların yaşanmasını ortadan kaldırır. İşlem sırasında lokal anestezi tercih edilecekse, o zaman hiç açlık gerekmez. Ancak lokal anestezide mevcut şartlar hastayı psikolojik olarak yoracağı ve yıpratacağı için, bir de yapılan işlemleri ağrı ya da acı olmasa da hissedeceği için, doktorlar tarafından genellikle genel anestezi tercih edilebilir.

Kürtaj öncesi hazırlık sırasında genel anestezi ya da lokal anestezi için kürtaj işlemi öncesinde bir anestezi uzmanı ile görüşülmeli, hastada mevcut alerjik bir durum varsa belirtilmeli, düzenli kullanılan ilaç ya da ilaçlar varsa bunlar anestezi uzmanı ve de doktorla paylaşılmalıdır. Bazı ilaçlar genel anestezi sırasında verilen anestezi ilaçlarını olumsuz şekilde etkileyeceği için gerektiğinde düzenli kullanılan ilaçlar doktor tarafından bir gün için bıraktırılabilir.

Kürtaj yapılabilmesi için gebelik en az kaç haftalık olmalıdır?
Kürtaj yapılabilmesi için gebelik haftasının 5 haftadan büyük olması gerekir. Çünkü gebelik kesesi ancak bu haftadan sonra kanülle alınabilir duruma gelir. Daha önceki haftalarda embriyo ve de çevresinde oluşan kesesi henüz çok küçük olacağı için rahim içinde parça kalma riski ya da embriyo ve kesesinin hiç alınamama riski ortaya çıkabilir. Bu nedenle vajinal ultrason muayenesinden sonra doktor tarafından kürtaj işlemi yapılabilecek tarih aralığı belirlenir. Hasta ile planlama yapılarak yasal süre olan 10 hafta dolmadan kürtaj işlemi yapılmalıdır.